BRÁNILI INÝCH, DOSTALI ICH VLASTNÍ

Spomienka na môjho syna Ľudovíta Orlického a na všetky obete havárie lietadla AN-24, ktoré havarovalo v obci Hejce počas návratu z Kosova 19.1.2006

Vyšetrovanie havárie lietadla AN-24

Po niekoľkých dňoch bolo možné do spisu nahliadnuť. Z dôvodu ochrany osobných údajov boli však v spise vymazané mená. Zároveň bolo vymazané aj číslovanie strán (žeby z dôvodu, aby sme nevedeli koľko strán skutočne spis má?). A nakoniec bola táto záverečná správa zverejnená aj v elektronickej forme. Avšak správu o vyšetrení nehody má nielen ministerstvo obrany, ale aj prokuratúra. Tieto dva spisy nie sú totožné. Prokurátorský spis je rozsiahlejší. Vyšetrovanie bolo skončené so záverom, že príčinou havárie bol pravdepodobne pilot, Norbet Kumančík. Občianske združenie AN-24 (5605) – HEJCE však záverečnú správu spochybnilo a na základe nových dôkazov sa snaží docieliť obnovu vyšetrovania. Viac v časti Nové poznatky.